Закони України про публічні закупівелі

Закон України "Про публічні закупівлі" зі змінами № 2002-VIII від 06.11.2017 (поточна редакція)

Закон України Про публічні закупівлі від 19.09.2019 N 114-IX (нова редакція з 19.04.2020)

Закон України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони" від 12.05.2016 N 1356-VIII

Накази Уповноваженого органу

Наказ Мінекономрозвитку від 13.06.2018 № 810 "Про організацію діяльності централізованої закупівельної організації в рамках продовження реалізації пілотного проекту"

Наказ Мінекономрозвитку від 02.10.2017 № 1435 "Про внесення зміни до переліку товарів і послуг, закупівлю яких може здійснювати централізована закупівельна організація"

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 15.09.2017 N 1372 Про затвердження Порядку укладання і виконання рамкових угод

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 17.03.2016 N 454 Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1052 від 30.06.2016; N 2092 від 19.12.2016} (поточна редакція)

НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів". Скачать безкоштовно

ДК 016-2010 Скачать безкоштовно

ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” Скачать безкоштовно

Наказ ДП "Зовнішторгвидав України вiд 13.04.2016 N 35 Про затвердження Порядку здійснення допороговuх закупівель

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 30.03.2016 N 557 Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) {зі змінами від 12.04.2016 N 676}

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 22.03.2016 N 490 Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 45 від 17.01.2017}

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 18.03.2016 N 473 Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 18.03.2016 N 477 Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі

Наказ Міністерства оборони України вiд 12.06.2015 N 257 Про затвердження Порядку проведення експерименту із застосування електронних засобів під час здійснення переговорної процедури закупівлі

Постанови Кабінету міністрів України

Постанова Кабінету міністрів України від 23.04.2014 р. N 117 Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти (поточна редакція 8.11.2017)

Постанова Кабінету міністрів України від 23.03.2016 р. N 291 Про встановлення розміру плати за подання скарги

Постанова Кабінету міністрів України від 24.02.2016 N 166 Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення  авторизації електронних майданчиків

Постанова Кабінету міністрів України від 22.07.2015 р. N 622 Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі

 

Постанова Кабінету міністрів України від 24.02.2016 р. N 166

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. N 166

Київ

Про затвердження Порядку функціонування 
електронної системи закупівель та проведення 
  авторизації електронних майданчиків

 

Відповідно до пунктів 1, 3 частини першої статті 1 та абзацу п’ятнадцятого частини третьої статті 12 Закону України “Про публічні закупівлі” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, що додається.

 

2. Скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2014 р. N 44 “Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсного відбору електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків” (Офіційний вісник України, 2014 р., N 18, ст. 536).

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. N 166

ПОРЯДОК
функціонування електронної системи закупівель та 
проведення авторизації електронних майданчиків

 

1. Цей Порядок визначає вимоги до функціонування електронної системи закупівель, процедуру проведення авторизації електронних майданчиків, умови підключення та випадки відключення електронних майданчиків від електронної системи закупівель, вимоги до електронних майданчиків та відповідальність операторів авторизованих електронних майданчиків.

 

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

 

адміністратор електронної системи закупівель (далі - адміністратор) - юридична особа, визначена Мінекономрозвитку (далі - Уповноважений орган) відповідальною за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - веб-портал Уповноваженого органу);

 

заявка на авторизацію (заявка) - заявка на авторизацію, яка подається оператором електронного майданчика Уповноваженому органу відповідно до вимог цього Порядку;

 

оператор авторизованого електронного майданчика - юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що володіє таким електронним майданчиком;

 

користувач - учасник, постачальник товарів, надавач послуг, виконавець робіт, замовник, орган оскарження, органи, які уповноважені здійснювати контроль у сфері закупівель, і Казначейство та його територіальні органи в межах своїх повноважень та інші заінтересовані особи;

 

конфіденційна інформація - інформація про обліковий запис та пароль користувача, за допомогою якого забезпечується доступ до авторизованого електронного майданчика, інформація про учасника та його тендерну пропозицію до моменту розкриття тендерних пропозицій та інформація, що визначена учасником як конфіденційна, згідно з вимогами Закону України “Про публічні закупівлі”;

 

комісія - постійно діюча комісія, що утворюється Уповноваженим органом з метою забезпечення здійснення авторизації електронних майданчиків, підготовки рішень, що мають рекомендаційний характер, щодо їх підключення/відключення до електронної системи закупівель, усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель;

 

продуктивний ключ - ідентифікатор авторизованого електронного майданчика для проведення роботи в електронній системі закупівель;

 

робочий час - проміжок часу з понеділка по п’ятницю з 8 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин (крім вихідних та святкових днів);

 

тестовий ключ - ідентифікатор електронного майданчика для здійснення розроблення і тестування перед авторизацією з метою проведення роботи в електронній системі закупівель.

 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон), “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронний цифровий підпис”.

 

3. Реєстрація в електронній системі закупівель здійснюється одним із способів ідентифікації/авторизації за допомогою:

 

1) використання електронного цифрового підпису відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис” (високий рівень довіри (у разі використання посиленого сертифіката відкритого ключа) або середній рівень довіри (у разі використання сертифіката відкритого ключа);

 

2) використання сервісів ідентифікації, які надаються установами банку відповідно до законодавства (середній рівень довіри);

 

3) ідентифікації через отримання авторизованим електронним майданчиком банківського платежу від користувача. Оператор авторизованого електронного майданчика надає рахунок користувачу для оплати. Після перевірки оператор авторизованого електронного майданчика може або повернути платіж користувачу, або зарахувати його у вигляді плати за реєстрацію відповідно до умов договору між користувачем і оператором авторизованого електронного майданчика (середній рівень довіри);

 

4) ідентифікації через оператора мобільного зв’язку відповідно до законодавства (середній або незначний рівень довіри);

 

5) ідентифікації через підписання договору між користувачем та оператором авторизованого електронного майданчика (середній рівень довіри).

 

4. За подання учасником тендерної пропозиції, що була розкрита електронною системою закупівель, оператором авторизованого електронного майданчика з учасника справляється плата у розмірі:

 

1) у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 20 тис. гривень, - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

 

2) у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень, - сім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 

3) у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень, - двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 

4) у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 1 млн. гривень, - тридцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 

5) у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн. гривень, - сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися до моменту розкриття тендерних пропозицій, оператором авторизованого електронного майданчика повертається плата учаснику.

 

5. Плата, що справляється адміністратором з оператора авторизованого електронного майданчика на забезпечення функціонування та розвиток веб-порталу Уповноваженого органу за подання тендерної пропозиції учасником, що була розкрита електронною системою закупівель:

 

1) у 2016 році становить:

 

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 20 тис. гривень, - 7 гривень;

 

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень, - 50 гривень;

 

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень, - 150 гривень;

 

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 1 млн. гривень, - 250 гривень;

 

у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн. гривень, - 700 гривень;

 

2) з 2017 року становить:

 

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 20 тис. гривень, - 5 гривень;

 

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень, - 25 гривень;

 

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень, - 80 гривень;

 

у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 1 млн. гривень, - 110 гривень;

 

у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн. гривень, - 400 гривень.

 

Порядок та умови оплати визначаються у договорі між оператором авторизованого електронного майданчика та адміністратором. У разі коли торги відмінені або визнані такими, що не відбулися до моменту розкриття тендерних пропозицій, плата з оператора авторизованого електронного майданчика на забезпечення функціонування та розвиток веб-порталу Уповноваженого органу за подання пропозиції учасником не справляється або повертається у разі, коли плата відповідно до  договору вже була справлена.

 

6. Оператору авторизованого електронного майданчика, на якому замовником було розміщено оголошення про проведення процедури закупівлі (крім переговорної процедури), результатом якої є сформований електронною системою закупівель звіт про результати проведення процедури закупівлі, адміністратором сплачується винагорода у порядку та відповідно до умов, визначених у договорі між оператором авторизованого електронного майданчика та адміністратором, що становить:

 

1) у разі, якщо вартість закупівлі становить не більш як 20 тис. гривень, - 5 гривень у 2016 році та 3 гривні з 2017 року;

 

2) у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 50 тис. гривень, - 20 гривень у 2016 році та 15 гривень з 2017 року;

 

3) у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 200 тис. гривень, - 50  гривень у 2016 році та 40 гривень з 2017 року;

 

4) у разі, коли вартість закупівлі становить не більш як 1 млн. гривень, - 75 гривень у 2016 році та 60 гривень з 2017 року;

 

5) у разі, коли вартість закупівлі становить більш як 1 млн. гривень, - 350 гривень у 2016 році та 300 гривень з 2017 року.

 

У разі коли торги відмінені або визнані такими, що не відбулися до моменту розкриття тендерних пропозицій, винагорода оператору авторизованого електронного майданчика не сплачується.

 

7. Оператор авторизованого електронного майданчика повинен забезпечити можливість проведення передбачених Законом процедур закупівель в електронній системі закупівель залежно від рівня акредитації, та відповідність авторизованого електронного майданчика вимогам, визначеним у пунктах 8-10 цього Порядку. Оператор авторизованого електронного майданчика повинен у разі внесення змін до законодавства у сфері закупівель та/або прийняття нових нормативно-правових актів привести у місячний строк з дня набрання ними чинності функціональні характеристики та можливості авторизованого електронного майданчика у відповідність з такими змінами та актами.

 

Оператор авторизованого електронного майданчика повинен відповідати таким вимогам:

 

бути зареєстрованим в установленому законодавством порядку;

 

мати в наявності інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що передбачена частиною другою статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи;

 

не мати порушення провадження у справі про банкрутство, а також не перебувати у процесі ліквідації.

8. Оператор авторизованого електронного майданчика може надавати послуги замовникам та/або учасникам відповідно до рівня акредитації, визначеного у пункті 12 цього Порядку, і повинен забезпечувати на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про закупівлі, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку, зокрема ознайомлення з переліком замовників, інформацією про процедури закупівлі, точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню, та:

1) замовникам на безоплатній основі:

 

рівний доступ до організації закупівель;

 

підтвердження особи користувача за допомогою електронного цифрового підпису під час розміщення документів в електронній системі закупівель;

 

автоматичну реєстрацію усіх дій користувачів на електронному майданчику у спеціальному журналі подій;

 

перевірку достовірності своїх реєстраційних даних, що надаються під час реєстрації в електронній системі закупівель, українською та англійською мовами та у разі зміни таких даних;

 

можливість вчинення усіх необхідних дій для проведення процедури закупівлі та виконання інших вимог, встановлених у Законі;

 

надіслання повідомлень замовнику та відображення їх у його кабінеті на авторизованому електронному майданчику;

 

надання можливості замовнику управляти документами, які були створені на одному авторизованому електронному майданчику, у разі перереєстрації замовника на іншому авторизованому електронному майданчику;

 

2) учасникам торгів:

 

рівний доступ до участі в закупівлях;

підтвердження особи користувача за допомогою способів ідентифікації, визначених у пункті 3 цього Порядку, під час розміщення будь-якої інформації в електронній системі закупівель;

 

перевірку достовірності своїх реєстраційних даних, що надаються під час реєстрації в електронній системі закупівель та у разі зміни таких даних;

 

автоматичну реєстрацію усіх дій користувачів на авторизованому електронному майданчику у спеціальному журналі подій;

 

надіслання повідомлень учаснику та відображення їх у його кабінеті на авторизованому електронному майданчику;

 

надання можливості учаснику управляти документами, які були створені на одному авторизованому електронному майданчику, у разі перереєстрації учасника на іншому;

 

3) безперебійний обмін інформацією з веб-порталом Уповноваженого органу, зокрема можливість прийняття, обробки та обміну документами та інформацією про здійснення закупівлі між електронним майданчиком та веб-порталом Уповноваженого органу;

 

4) захист інформації про публічні закупівлі та захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу. Захист повинен забезпечувати неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

 

9. Авторизовані електронні майданчики повинні відповідати вимогам щодо наявності залежно від рівня акредитації:

1) інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує здатність розміщення не менш як 2000 оголошень про проведення процедури закупівлі в день, - для авторизованих електронних майданчиків за першим та/або третім рівнем акредитації відповідно до пункту 12 цього Порядку;

 

2) інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує здатність розміщення не менш як 8000 тендерних пропозицій в день, - для авторизованих електронних майданчиків за другим та/або четвертим рівнем акредитації відповідно до пункту 12 цього Порядку;

 

3) основних і резервних інформаційно-телекомунікаційних систем, що створені з використанням сучасних технологій, технічних засобів та програмних рішень, які забезпечують функціонування та відмовостійкість роботи електронного майданчика;

 

4) загальнодоступних засобів телекомунікацій, що не обмежують участі учасників у процедурах закупівлі та доступу користувачів до інформації про закупівлі;

 

5) можливості здійснювати обмін інформацією з використанням Інтернету;

 

6) інструкції з детальною інформацією про користування таким електронним майданчиком, описом умов реєстрації та механізму завантаження документів для участі в тендерах. Інструкція повинна бути розміщена на сайті електронного майданчика українською мовою;

 

7) інтерфейсу та інструкції користувача англійською мовою, якщо авторизований електронний майданчик акредитований за четвертим рівнем відповідно до пункту 12 цього Порядку.

 

Інформаційно-телекомунікаційна система авторизованого електронного майданчика повинна забезпечувати введення/виведення даних, приймання команд та відображення результатів їх виконання в інтерактивному режимі реального часу. Тимчасове припинення роботи авторизованого електронного майданчика для проведення технічних профілактичних робіт можливе лише у неробочий час.

 

10. В електронній системі закупівель повинна бути створена комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно з вимогами законодавства у сфері захисту інформації.

 

Вимоги із захисту інформації в електронній системі закупівель визначає адміністратор з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

 

Підключення електронного майданчика до електронної системи закупівель здійснюється адміністратором після виконання вимог, визначених в документації на комплексну систему захисту інформації електронної системи закупівель.

 

Оператор електронного майданчика може створювати комплексну систему захисту інформації своєї інформаційно-телекомунікаційної системи самостійно за умови погодження технічного завдання на її створення з адміністратором та Держспецзв’язку і самостійного отримання атестата відповідності комплексної системи захисту інформації за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації.

 

Засоби криптографічного захисту інформації, у тому числі засоби електронного цифрового підпису, що використовуються в роботі авторизованого електронного майданчика, повинні мати чинні експертні висновки або сертифікати відповідності за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.

Оператор авторизованого електронного майданчика повинен надавати звіт з інформаційної безпеки в установленому адміністратором форматі та визначеною періодичністю або у разі виникнення інцидентів, пов’язаних з інформаційною безпекою.

 

У разі виникнення інцидентів, пов’язаних з інформаційною безпекою, адміністратор протягом одного робочого дня подає відповідний звіт на розгляд комісії. Комісія протягом п’яти робочих днів розглядає звіт та приймає одне з таких рішень:

 

усунення оператором авторизованого електронного майданчика виявлених порушень у строк, визначений комісією. У цьому разі для підтвердження факту усунення порушень комісія може вимагати від оператора авторизованого електронного майданчика проведення аудиту системи внутрішнього контролю та інформаційної безпеки відповідними сертифікованими спеціалістами, результати якого розглядаються на засіданні комісії та приймаються відповідні подальші рішення;

 

відключення авторизованого електронного майданчика від електронної системи закупівель.

 

11. Підключення електронних майданчиків до електронної системи закупівель здійснюється протягом 10 робочих днів після оприлюднення рішення щодо авторизації електронного майданчика та здійснення тестування на відповідність вимогам, встановленим у пунктах 8 і 9 цього Порядку. Тестування проводиться адміністратором. Адміністратор повинен здійснити тестування усіх електронних майданчиків, які подали за встановленою цим Порядком процедурою заявку на авторизацію електронного майданчика.

 

Тестування здійснюється на платній основі. Плата за проведення тестування становить три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зараховується на рахунок адміністратора. Плата за кожне наступне проведення тестування на технічну відповідність одного і того самого електронного майданчика (незалежно від рівня авторизації, щодо якого проводиться тестування) не справляється.

 

12. Авторизація електронного майданчика може бути здійснена за одним або кількома рівнями акредитації залежно від користувачів, яким надаються послуги, та порядку здійснення закупівлі, а саме:

 

1) перший рівень - надання послуг замовнику у разі здійснення ним закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, визначену у частині першій статті 2 Закону;

 

2) другий рівень - надання послуг учаснику, що бере участь у закупівлях, вартість яких є меншою за вартість, визначену у частині першій статті 2 Закону;

 

3) третій рівень - надання послуг замовнику у разі здійснення ним закупівель відповідно до порядку, визначеного Законом;

 

4) четвертий рівень - надання послуг учаснику, що бере участь у закупівлях, порядок здійснення яких визначений Законом.

 

У разі здійснення акредитації за першим рівнем авторизований електронний майданчик повинен безоплатно забезпечувати надання замовнику можливості щодо:

 

оприлюднення інформації та оголошень про здійснення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена у частині першій статті 2 Закону;

 

встановлення строків подання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;

 

надання відповіді на запит щодо уточнення оприлюдненої інформації та на вимогу щодо усунення порушень;

встановлення строків подання пропозицій учасників;

 

застосування електронного аукціону з метою оцінки поданих пропозицій;

 

оприлюднення результатів відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) або виконавця робіт;

 

оприлюднення звіту про укладені договори.

 

У разі здійснення акредитації за другим рівнем авторизований електронний майданчик повинен забезпечувати можливість учасників щодо:

 

участі у  закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена у частині першій статті 2 Закону;

 

надіслання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;

 

надіслання  вимог про усунення порушення під час здійснення закупівлі;

 

подання пропозиції до завершення строку, встановленого замовником для  подання  пропозицій;

 

отримання посилання для участі в електронному аукціоні;

 

отримання повідомлень про результати відбору.

 

Порядок використання електронної системи закупівель для здійснення закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, визначену у частині першій статті 2 Закону, з метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт визначається адміністратором.

 

У разі здійснення акредитації за третім рівнем авторизований електронний майданчик повинен безоплатно забезпечувати надання замовнику можливості щодо:

 

проведення процедур закупівель, визначених Законом;

 

оприлюднення інформації та оголошень  відповідно до вимог Закону;

 

внесення змін до оголошення про проведення процедури закупівлі;

 

внесення змін до тендерної документації;

 

надання роз’яснення щодо тендерної документації та повідомлення про рішення щодо усунення порушення за результатами розгляду звернення;

 

надіслання повідомлень відповідно до вимог Закону;

 

отримання інформації про скарги, які були подані учасниками;

 

визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та переможця процедури закупівлі;

 

розміщення договору про закупівлю і додаткових угод.

 

У разі здійснення акредитації за четвертим рівнем авторизований електронний майданчик повинен забезпечувати можливість учасників щодо:

 

участі у процедурах закупівлі, визначених Законом;

 

надіслання звернень замовнику за роз’ясненнями щодо тендерної документації;

 

надіслання вимог про усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

 

подання скарги;

 

подання тендерної пропозиції до завершення строку подання тендерних пропозицій;

 

внесення змін до тендерної пропозиції до завершення строку подання тендерної пропозиції;

 

отримання посилання для участі в електронному аукціоні;

 

отримання повідомлень відповідно до вимог Закону.

 

Оператор авторизованого електронного майданчика може передбачити на авторизованому електронному майданчику можливість надання додаткових послуг замовнику та учаснику, у тому числі на платній основі.

Оператор авторизованого електронного майданчика під час подання заявки на авторизацію обов’язково зазначає про рівні (рівень) акредитації, за якими (яким) буде здійснюватися авторизація електронного майданчика.

 

13. Авторизація електронних майданчиків здійснюється Уповноваженим органом на підставі рішення комісії, основними завданнями якої є:

 

1) розгляд заявок на авторизацію отриманих від операторів електронних майданчиків;

 

2) перевірка доданих оператором авторизованого електронного майданчика документів до заявки на авторизацію;

 

3) розгляд висновку адміністратора про тестування електронного майданчика на відповідність технічним вимогам, визначеним цим Порядком;

 

4) оприлюднення інформації про рішення щодо авторизації електронних майданчиків на веб-порталі Уповноваженого органу та офіційному веб-сайті Уповноваженого органу;

 

5) отримання та розгляд звернень, скарг та інформації від адміністратора і користувачів;

 

6) прийняття рішень щодо відключення авторизованих електронних майданчиків від електронної системи закупівель відповідно до умов, визначених цим Порядком, усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель:

 

7) розрахунок кількості технічних порушень авторизованого електронного майданчика.

 

За потреби комісія має право залучати експертів та консультантів з правом дорадчого голосу. Як експерти не можуть бути залучені співробітники авторизованих електронних майданчиків або пов’язані з ними особи.

 

14. Керівництво та організацію роботи комісії здійснює її голова.

 

Голова комісії:

 

визначає дату і формат проведення засідань комісії;

 

головує на засіданнях;

 

призначає заступника голови та секретаря комісії;

 

організовує підготовку матеріалів до розгляду на засіданні комісії;

 

вносить на розгляд Уповноваженого органу пропозиції щодо зміни складу комісії.

 

Рішення голови комісії щодо призначення заступника голови та секретаря комісії, а також рішення з інших питань фіксуються у протоколі засідання комісії.

 

За відсутності голови комісії його функції виконує заступник голови.

 

15. Комісія керується актами законодавства та цим Порядком, персональний та кількісний склад затверджується Уповноваженим органом.

 

Формою роботи комісії є засідання, які є відкритими. Усі бажаючі можуть взяти участь у засіданні комісії. Особи, присутні на засіданні комісії, можуть використовувати засоби фото-, відео- та звукозапису. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні дві третини загальної кількості членів комісії. Формат засідань може передбачати присутність членів комісії віддалено, за допомогою засобів зв’язку та інших телекомунікаційних послуг.

Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, які брали участь у голосуванні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.

 

Рішення комісії оформляються протоколом, який підписує голова та секретар.

 

16. Заявка на авторизацію подається на адресу Уповноваженого органу та реєструється і оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу. Заявка на авторизацію повинна бути підписана керівником юридичної особи. До заявки на авторизацію додається інформація про відповідність оператора авторизованого електронного майданчика вимогам, встановленим у пункті 7 цього Порядку, авторизованого електронного майданчика вимогам, встановленим у пунктах 8 і 9 цього Порядку, інформація про рівень авторизації та документ, що підтверджує оплату тестування. Така інформація подається у довільній формі.

 

Адміністратор не пізніше ніж через 10 днів з дня отримання заявки від Уповноваженого органу випускає і передає уповноваженій особі оператора авторизованого електронного майданчика тестовий ключ для проведення робіт з розроблення і тестування.

 

17. Рішення щодо авторизації електронного майданчика приймається Уповноваженим органом на підставі рішення комісії протягом 20 робочих днів з моменту отримання від адміністратора позитивного висновку результатів тестування та протягом одного дня оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу та офіційному веб-сайті Уповноваженого органу.

 

18. До початку тестування оператор авторизованого електронного майданчика повинен:

 

1) ознайомитись із стандартними сценаріями ручного та автоматизованого тестування, що затверджуються комісією і оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу, і адаптувати їх до особливостей свого електронного майданчика;

 

2) погодити адаптовані сценарії з адміністратором. Адміністратор протягом 10 робочих днів зобов’язаний погодити адаптований сценарій або надати зауваження, які повинні бути усунені оператором авторизованого електронного майданчика.  Після усунення недоліків у адаптованих сценаріях сценарії повинні бути подані на розгляд адміністратору повторно;

 

3) усунути виявлені проблеми за результатами попереднього виконання погоджених сценаріїв ручного та автоматизованого тестування.

 

19. Під час тестування електронних майданчиків перевіряється відповідність вимогам, встановленим у пунктах 8 і 9 цього Порядку, в тому числі можливість автоматизованого інформаційного обміну між інформаційно-телекомунікаційною системою електронного майданчика та веб-порталом Уповноваженого органу з урахуванням алгоритмів роботи електронного майданчика, та відповідність вимогам Закону.

 

20. Тестування електронного майданчика проводиться адміністратором протягом 15 робочих днів з дня погодження адаптованих сценаріїв тестування на авторизацію.

 

21. За результатами тестування адміністратор оформляє висновок на підставі автоматично сформованої системою автоматизованого тестування інформації, а також протоколів ручного тестування у вигляді списку знайдених помилок та протягом одного дня надсилає його комісії і оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу.

 

22. Адміністратор не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оприлюднення рішення щодо авторизації електронного майданчика укладає з оператором електронного майданчика договір, примірна форма якого затверджується Уповноваженим органом. Усі договори оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу.

 

23. Для забезпечення можливості функціонування авторизованого електронного майданчика в електронній системі закупівель адміністратором випускається продуктивний ключ і безоплатно передається оператору авторизованого електронного майданчика не пізніше ніж через п’ять робочих днів після укладення договору. Залежно від рівня авторизації продуктивний ключ дає змогу вчиняти в електронній системі закупівель дії, необхідні замовникам та/або учасникам.

 

24. Перереєстрація продуктивних ключів здійснюється у разі:

 

1) письмового звернення оператора авторизованого електронного майданчика;

 

2) оновлення ключів (порядок оновлення визначається адміністратором за погодженням з Уповноваженим органом).

 

25. Оператор авторизованого електронного майданчика сплачує штраф у разі:

 

1) порушення цілісності даних, що полягає у непередачі до веб-порталу Уповноваженого органу або неприйманні від веб-порталу Уповноваженого органу документів (їх оновлення) або окремих файлів протягом години (5 і більше разів);

 

2) недоступності сервісу, що полягає у відсутності можливості у користувачів авторизованого електронного майданчика мати доступ до електронної системи закупівель через авторизований електронний майданчик, вчиняти будь-які дії і процедури протягом однієї години  в робочий час (5 і більше разів);

 

3) розкриття конфіденційної інформації, до якої належать дії особи, спрямовані на передачу інформації (відомостей) третій особі без отримання попередньої згоди щодо вчинення таких дій у особи, яка є власником такої конфіденційної інформації.

 

26. Розмір та порядок нарахування штрафу за порушення, визначені у пункті 25 цього Порядку, та зобов’язання, визначені у договорі між оператором електронного майданчика та адміністратором, визначаються умовами такого договору.

 

27. Авторизований електронний майданчик відключається від електронної системи закупівель у разі:

 

1) порушення вимог щодо конфіденційності та цілісності даних (10 і більше разів);

 

2) неправильної ідентифікації користувача під час реєстрації, що призвело до зриву процедур або істотно вплинуло на процедуру закупівлі (10 і більше разів);

 

3) постійних (більше 4 разів на місяць випадків або більше 8 разів на три місяці) технічних збоїв з вини авторизованого електронного майданчика у процесі проведення публічних закупівель через авторизований електронний майданчик, що унеможливлює проведення процедури закупівлі через авторизований електронний майданчик;

 

4) технічного втручання в дані або підміни даних в електронній системі закупівель;

 

5) систематичного невиконання умов договору між оператором авторизованого електронного майданчика та адміністратором (5 і більше разів чи порушення строків оплати послуг адміністратора на 30 і більше днів сумарно за останні шість місяців);

 

6) недоступності авторизованого електронного майданчика більш як 12 годин робочого часу протягом останнього календарного року.

 

28. Рішення про відключення авторизованого електронного майданчика приймається Уповноваженим органом на підставі рішення комісії.

 

Комісія має право прийняти рішення про відключення на підставі звернення та інформації, отриманих від адміністратора системи, та/або на підставі скарг користувачів авторизованого електронного майданчика. Комісія не розглядає анонімні скарги та звернення. Технічні порушення, пов’язані з авторизованим електронним майданчиком, реєструються адміністратором електронної системи закупівель і оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу. Кількість порушень, визначених у пунктах 25 і 27 цього Порядку, розраховується комісією за останні 360 днів починаючи з моменту підключення електронного майданчика до електронної системи закупівель.

 

29. Комісія протягом 10 робочих днів після отримання скарги або звернення розглядає їх. Уповноважений орган протягом двох робочих днів з дня отримання рішення комісії та на його підставі приймає рішення про відключення авторизованого електронного майданчика та протягом одного робочого дня повідомляє оператору авторизованого електронного майданчика шляхом надсилання повідомлення на електронну адресу з одночасним оприлюдненням такого повідомлення на веб-порталі Уповноваженого органу.

 

30. Під час процесу відключення оператор авторизованого електронного майданчика зобов’язаний забезпечити на авторизованому електронному майданчику проведення раніше оголошених процедур закупівель в електронній системі закупівель в інтерактивному режимі реального часу та повинен забезпечити:

 

1) конфіденційність та цілісність даних, що містяться на авторизованому електронному майданчику;

 

2) збереження даних, що містяться на авторизованому електронному майданчику;

 

3) передачу всієї інформації, що міститься на авторизованому електронному майданчику, іншим авторизованим електронним майданчикам;

 

4) обмін даними, який не був здійснений, з іншими авторизованими електронними майданчиками та веб-порталом Уповноваженого органу;

 

5) закриття доступу до авторизованого електронного майданчика після його відключення.

 

31. Оператор авторизованого електронного майданчика, який не забезпечив виконання на своєму авторизованому електронному майданчику вимог, визначених пунктом 30 цього Порядку, не має права подавати повторну заявку на авторизацію.

 

32. Технічне відключення від електронної системи закупівель здійснюється протягом 10 днів після завершення останньої процедури закупівлі, що проводилася за участю авторизованого електронного майданчика та розпочата до прийняття рішення про відключення.

 

33. Оператор авторизованого електронного майданчика має право оскаржити у судовому порядку рішення Уповноваженого органу щодо відключення його авторизованого електронного майданчика.

 

34. Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронній системі закупівель, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

 

35. Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель. Авторизований електронний майданчик має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується користувачем, та повідомляти користувачу, що розмістив інформацію неналежного змісту, а також комісії про такі випадки.

 

36. У разі розміщення в електронній системі закупівель інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має відношення до проведення закупівлі, Уповноважений орган приймає рішення на підставі рішення комісії про надання дозволу оператору авторизованого електронного майданчика та/або веб-порталу Уповноваженого органу на зняття з оприлюднення такої інформації.


 

 

 

 

UkrNET - поисково-информационный ресурс

головна | законодавча база | листи-роз`яснення | громадський контроль | консультація | контакти
© 2017 www.tenderkomitet.com.ua

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов