Закони України про публічні закупівелі

Закон України "Про публічні закупівлі" зі змінами № 2002-VIII від 06.11.2017 (поточна редакція)

Закон України Про публічні закупівлі від 19.09.2019 N 114-IX (нова редакція з 19.04.2020)

Закон України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони" від 12.05.2016 N 1356-VIII

Накази Уповноваженого органу

Наказ Мінекономрозвитку від 13.06.2018 № 810 "Про організацію діяльності централізованої закупівельної організації в рамках продовження реалізації пілотного проекту"

Наказ Мінекономрозвитку від 02.10.2017 № 1435 "Про внесення зміни до переліку товарів і послуг, закупівлю яких може здійснювати централізована закупівельна організація"

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 15.09.2017 N 1372 Про затвердження Порядку укладання і виконання рамкових угод

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 17.03.2016 N 454 Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1052 від 30.06.2016; N 2092 від 19.12.2016} (поточна редакція)

НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів". Скачать безкоштовно

ДК 016-2010 Скачать безкоштовно

ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” Скачать безкоштовно

Наказ ДП "Зовнішторгвидав України вiд 13.04.2016 N 35 Про затвердження Порядку здійснення допороговuх закупівель

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 30.03.2016 N 557 Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) {зі змінами від 12.04.2016 N 676}

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 22.03.2016 N 490 Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 45 від 17.01.2017}

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 18.03.2016 N 473 Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 18.03.2016 N 477 Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі

Наказ Міністерства оборони України вiд 12.06.2015 N 257 Про затвердження Порядку проведення експерименту із застосування електронних засобів під час здійснення переговорної процедури закупівлі

Постанови Кабінету міністрів України

Постанова Кабінету міністрів України від 23.04.2014 р. N 117 Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти (поточна редакція 8.11.2017)

Постанова Кабінету міністрів України від 23.03.2016 р. N 291 Про встановлення розміру плати за подання скарги

Постанова Кабінету міністрів України від 24.02.2016 N 166 Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення  авторизації електронних майданчиків

Постанова Кабінету міністрів України від 22.07.2015 р. N 622 Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 18.03.2016 N 477

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2016  N 477

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
25 березня 2016 р. 
за N 447/28577

Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі

 

Відповідно до пункту 6 і пункту 11 частини першої статті 8 та статті 14 Закону України “Про публічні закупівлі” НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі, що додається.

 

2. Департаменту регулювання державних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

 

3. Визнати такими, що втратили чинність, з 01 серпня 2016 року:

 

наказ Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року N 916 “Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за N 622/17917 (зі змінами);

 

наказ Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року N 919 “Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 року за N 653/17948 (зі змінами);

 

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 червня 2014 року N 743“Про затвердження Порядку розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 липня 2014 року за N 825/25602.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр економічного розвитку 
і торгівлі України А. Абромавичус


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
18.03.2016  N 477

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
25 березня 2016 р. 
за N 447/28577

ПОРЯДОК 
розміщення інформації про публічні закупівлі

 

1. Цей Порядок визначає процедуру розміщення інформації про публічні закупівлі (далі - Порядок), яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель (далі - веб-портал), подання інформації, документів, звернень та скарг і одержання повідомлень через електронну систему закупівель.

 

2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизоване робоче місце замовника/учасника - електронний сервіс на авторизованих електронних майданчиках, який забезпечує створення, подання, обробку та оприлюднення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі, створення, подання і зміну інформації та документів для участі у процедурах закупівель, одержання інформації та повідомлень про закупівлі, подання скарг до органу оскарження в електронній системі закупівель через мережу Інтернет;

 

автоматизоване робоче місце органу оскарження - електронний сервіс на веб-порталі, який забезпечує одержання органом оскарження скарг, розміщення рішень про прийняття скарги до розгляду, припинення розгляду скарги та про результати розгляду скарги в електронній системі закупівель через мережу Інтернет;

адміністратор електронної системи закупівель (далі - адміністратор) - юридична особа, визначена Міністерством економічного розвитку і торгівлі України відповідальною за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу;

 

інформація про публічні закупівлі, яка формується в електронній системі закупівель (далі - інформація) - інформація про закупівлі, яка підлягає оприлюдненню на веб-порталі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон), інформація та документи, що подаються для участі у процедурах закупівель, звернення та скарги, що подаються через електронну систему закупівель, рішення про прийняття скарги до розгляду, припинення розгляду скарги та про результати розгляду скарг, що розміщуються в електронній системі закупівель та повідомлення, які надсилаються учасникам в електронній системі закупівель.

 

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених у Законі, у Законах України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронний цифровий підпис”.

 

3. Розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником/учасником/органом оскарження шляхом її внесення та заповнення в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника/учасника/органу оскарження.

 

Оприлюднення інформації на веб-порталі здійснюється електронною системою закупівель.

 

4. Замовник/учасник/орган оскарження для отримання доступу до автоматизованого робочого місця безоплатно проходить реєстрацію на авторизованому електронному майданчику або веб-порталі шляхом здійснення одного із способів ідентифікації/авторизації відповідно до порядку, установленого Кабінетом Міністрів України.

 

5. Інформація для замовника/органу оскарження розміщується/ оприлюднюється безоплатно.

Розмір плати учасника за подання інформації та документів для участі у процедурах закупівлі визначається відповідно до порядку, установленого Кабінетом Міністрів України.

 

6. У випадку технічних збоїв підчас внесення та/або заповнення інформації через автоматизовані робочі місця, які призводять до того, що інформація не розміщується або не оприлюднюється на веб-порталі чи в електронній системі закупівель, замовник/учасник отримує технічну підтримку на авторизованому електронному майданчику, на якому здійснюється внесення та заповнення інформації і документів, а орган оскарження на веб-порталі, у разі необхідності, здійснює свої дії повторно відповідно до вимог та в межах строків, установлених Законом.

 

7. Замовник/учасник може вносити зміни до інформації, яку вже оприлюднена на веб-порталі, у випадках, передбачених Законом.

 

8. У разі якщо інформація (оголошення про проведення процедури закупівлі) відповідно до вимог Закону повинна бути додатково оприлюднена англійською мовою, така інформація розміщується замовником одночасно з відповідною інформацією українською мовою.

 

9. Датою та часом оприлюднення/подання інформації в електронній системі закупівель є дата та час унесення та заповнення її через автоматизоване робоче місце замовника/учасника/органа оскарження.

 

10. Розміщенням/оприлюдненням інформації вважається її наявність в електронній системі закупівель в інтерактивному режимі реального часу.

 

Директор департаменту 
регулювання 
державних закупівель О.Є. Стародубцев

 

UkrNET - поисково-информационный ресурс

головна | законодавча база | листи-роз`яснення | громадський контроль | консультація | контакти
© 2017 www.tenderkomitet.com.ua

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов