Закони України про публічні закупівелі

Закон України "Про публічні закупівлі" зі змінами № 2002-VIII від 06.11.2017 (поточна редакція)

Закон України Про публічні закупівлі від 19.09.2019 N 114-IX (нова редакція з 19.04.2020)

Закон України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони" від 12.05.2016 N 1356-VIII

Накази Уповноваженого органу

Наказ Мінекономрозвитку від 13.06.2018 № 810 "Про організацію діяльності централізованої закупівельної організації в рамках продовження реалізації пілотного проекту"

Наказ Мінекономрозвитку від 02.10.2017 № 1435 "Про внесення зміни до переліку товарів і послуг, закупівлю яких може здійснювати централізована закупівельна організація"

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 15.09.2017 N 1372 Про затвердження Порядку укладання і виконання рамкових угод

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 17.03.2016 N 454 Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1052 від 30.06.2016; N 2092 від 19.12.2016} (поточна редакція)

НК 024:2019 "Класифікатор медичних виробів". Скачать безкоштовно

ДК 016-2010 Скачать безкоштовно

ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” Скачать безкоштовно

Наказ ДП "Зовнішторгвидав України вiд 13.04.2016 N 35 Про затвердження Порядку здійснення допороговuх закупівель

 

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 30.03.2016 N 557 Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) {зі змінами від 12.04.2016 N 676}

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 22.03.2016 N 490 Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 45 від 17.01.2017}

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 18.03.2016 N 473 Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 18.03.2016 N 477 Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі

Наказ Міністерства оборони України вiд 12.06.2015 N 257 Про затвердження Порядку проведення експерименту із застосування електронних засобів під час здійснення переговорної процедури закупівлі

Постанови Кабінету міністрів України

Постанова Кабінету міністрів України від 23.04.2014 р. N 117 Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти (поточна редакція 8.11.2017)

Постанова Кабінету міністрів України від 23.03.2016 р. N 291 Про встановлення розміру плати за подання скарги

Постанова Кабінету міністрів України від 24.02.2016 N 166 Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення  авторизації електронних майданчиків

Постанова Кабінету міністрів України від 22.07.2015 р. N 622 Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі

 

Наказ Міністерства оборони України вiд 12.06.2015 N 257

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2015                   м. Київ                   N 257

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2015 р. за N 722/27167

 

Про затвердження Порядку проведення експерименту із
застосування електронних засобів під час здійснення
переговорної процедури закупівлі

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року N 416-р "Про проведення експерименту із застосування електронних засобів під час здійснення переговорної процедури закупівлі" та з метою забезпечення прозорості здійснення державних закупівель

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок проведення експерименту із застосування електронних засобів під час здійснення переговорної процедури закупівлі, що додається.

 

2. Директору Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України (Стельмах Н. Г.):

 

1) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

 

2) забезпечити виконання цього наказу;

 

3) подати до Кабінету Міністрів України до 01 січня 2016 року звіт про результати проведення експерименту із застосування електронних засобів під час здійснення переговорної процедури закупівлі.

 

3. Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України (генерал-полковнику Муженку В. М.) забезпечити Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України безперебійним доступом до мережі Інтернет та офіційними поштовими скриньками.

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра оборони України Гусєва Ю. В.

 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник С. Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО: 
Голова Державної регуляторної
служби України К. Ляпіна

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України А. Абромавичус

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
12 червня 2015 року N 257

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 червня 2015 р. за N 722/27167

 

ПОРЯДОК
проведення експерименту із застосування електронних засобів під час здійснення переговорної процедури закупівлі

 

I. Загальні положення

1. Цей Порядок регулює використання електронних засобів під час відбору учасників для проведення переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі.

 

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

 

відбір учасників для проведення переговорів із використанням електронних засобів (далі - відбір) - процес визначення учасника переговорів шляхом проведення електронного реверсивного аукціону;

 

електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який є частиною системи електронних закупівель, та забезпечує користувачам реєстрацію та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією в рамках експерименту;

 

електронний реверсивний аукціон (далі - аукціон) - процес пониження ціни пропозицій учасників, починаючи з найвищої до найнижчої, що проводиться в три раунди;

 

користувач системи - будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалась на електронному майданчику;

крок аукціону - відсоток ціни, визначений замовником як мінімальний, для зменшення учасником відбору цінової заявки на кожному раунді аукціону;

 

система електронних закупівель (далі - система) - апаратно-програмний комплекс, призначений для автоматизації відбору учасників для проведення переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі, шляхом проведення аукціону. Система складається з бази даних, модуля аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінацію та рівний доступ до інформації всім користувачам;

 

учасник відбору - фізична або юридична особа, що є користувачем системи та яка подала в електронному вигляді цінову заявку для участі у відборі, оголошеному замовником.

 

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених у Законі України "Про здійснення державних закупівель".

 

3. Замовник проводить відбір на електронних майданчиках, з якими укладено меморандуми про співпрацю.

 

4. Замовник обов'язково використовує електронні засоби для проведення відбору для закупівлі послуг з організації харчування, продуктів харчування, речового майна, медичного майна, пально-мастильних матеріалів. Для закупівлі інших товарів, робіт і послуг замовник може використовувати електронні засоби для проведення відбору.

 

II. Порядок проведення відбору

1. Рішення про проведення відбору приймається комітетом з конкурсних торгів.

 

2. Для проведення відбору замовник реєструється в системі відповідно до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним. Замовник може зареєструватись на декількох електронних майданчиках.

 

3. У разі проведення відбору замовник оприлюднює в системі та на веб-сайті Міністерства оборони України оголошення про проведення відбору та іншу необхідну інформацію і надсилає виробникам/постачальникам відповідної галузі промисловості, зареєстрованим у базі виробників/постачальників замовника.

 

4. В оголошенні про проведення відбору обов'язково зазначаються:

 

найменування замовника, його код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, електронна адреса та посилання на офіційний веб-сайт;

 

очікувана вартість предмета закупівлі;

 

найменування предмета закупівлі та код відповідно до класифікатора;

 

кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг;

 

місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;

 

дата, час початку та закінчення подання запитань;

 

дата, час початку та закінчення подання цінової заявки;

 

крок аукціону (не менше 1 % очікуваної вартості товару, роботи, послуги);

 

іншу необхідну інформацію в залежності від предмета закупівлі.

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційні критерії до учасників відбору та документи, які подаються на їх підтвердження, оприлюднюються замовником в системі та на веб-сайті Міністерства оборони України. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі і кваліфікаційні критерії не повинні містити дискримінаційні умови та зменшувати рівень конкуренції.

 

5. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення відбору замовник повинен оприлюднити в системі проект договору про закупівлю.

 

6. Система автоматично формує та присвоює кожному аукціону окремий номер, який зазначається замовником в документах з метою ідентифікації аукціону.

 

7. Для надання можливості користувачу системи поставити питання щодо конкретного відбору замовник визначає період уточнень, який не може бути менше трьох робочих днів. Відповіді на питання, отримані протягом періоду уточнення, надаються замовником в електронній формі через систему протягом двох робочих днів з моменту їх розміщення в системі.

 

8. До початку прийому цінових заявок замовник може внести зміни до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв учасників відбору та оприлюднити їх в системі і на веб-сайті Міністерства оборони України, а також збільшити період уточнень.

 

9. Строк початку подання цінових заявок після закінчення періоду уточнень визначається замовником.

 

10. Строк закінчення подання цінових заявок визначається замовником та повинен становити не менше двох робочих днів з моменту початку їх подання.

 

11. Цінова заявка разом з усіма іншими документами, які вимагалися замовником, подається у вигляді сканованих копій оригіналів документів.

 

У випадку виявлення недоліків або відсутності будь-якого з необхідних документів замовник надає учаснику відбору в разі запрошення його на переговори можливість усунути недоліки в документах та подати їх під час проведення переговорів.

 

12. Ціна, зазначена учасником в ціновій заявці, має відповідати початковій заявці, поданій ним на аукціоні.

 

13. Система автоматично призначає час та дату проведення аукціону.

 

14. До початку проведення аукціону учасник відбору повинен надати зразок продукції на перевірку відповідності його зразку-еталону (якщо вимагається) і технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі.

 

15. Ранжування всіх поданих цінових заявок здійснюється в системі автоматично, розміщуючи заявки від вищої до нижчої. Ця інформація автоматично оприлюднюється системою під час аукціону.

 

Під час аукціону кожному учаснику відбору забезпечується доступ лише до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх позиції в рейтинговій таблиці. Інформація про учасників відбору автоматично оприлюднюється системою після завершення аукціону.

 

16. Ціна, подана учасником за результатами відбору, є остаточною для участі у переговорах. Учасник, запрошений на переговори за результатами відбору, може зменшити її лише на переговорах.

 

17. Замовник у строк, що становить не більше трьох робочих днів з дня завершення аукціону, розглядає цінові заявки та інші документи учасників відбору і у випадку відсутності підстав для відхилення визначає учасником переговорів того учасника відбору, який запропонував найнижчу ціну.

 

18. Замовник відхиляє заявку учасника відбору за таких підстав:

невідповідність ціни, вказаної учасником відбору в ціновій заявці, початковій заявці на аукціоні;

 

невідповідність поданого учасником відбору зразка продукції зразку-еталону (якщо вимагається) і технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі;

 

офіційна відмова учасника відбору від запрошення на переговори.

 

Підстави відхилення оприлюднюються в системі та на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України.

 

19. У разі відхилення заявки учасника відбору, який запропонував найнижчу ціну, розглядається наступна заявка з найнижчою ціною.

 

20. Перевірка відповідності зразків продукції учасників відбору зразку-еталону (якщо вимагається) і технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі здійснюється в хронологічному порядку, встановленому Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Цей порядок формується відповідно до цінового рейтингу учасників. Першим у рейтингу є учасник з найнижчою ціновою заявкою.

 

21. Процедура відбору може бути відмінена в будь-який момент її проведення за таких підстав:

 

неподання жодної заявки на участь у відборі;

 

відсутність інших заявок після відхилення пропозицій учасників відбору;

 

відсутність подальшої потреби у закупівлі;

 

зміна технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі після закінчення періоду уточнень;

 

технічний збій у роботі системи або електронного майданчика, який призвів до викривлення результатів закупівлі, що має бути офіційно підтверджений електронним майданчиком;

 

зменшення асигнувань за відповідним кодом економічної класифікації видатків Державного бюджету України.

 

Підстави скасування оприлюднюються в системі та на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України.

 

22. Рішення про запрошення учасника на переговори приймається комітетом з конкурсних торгів за результатами відбору і оприлюднюється в системі та на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України в день прийняття рішення про його запрошення із зазначенням дати і часу їх проведення.

 

23. Учасник відбору запрошується для участі у переговорах лише щодо тієї частини предмета закупівлі, яка була обрана ним під час участі у відборі.

 

24. Запрошення учасника відбору для участі у переговорах надсилається в електронній формі з офіційної електронної адреси відповідального працівника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України та в паперовій формі.

 

25. Учасник відбору, запрошений для участі у переговорах, надає оригінали документів та цінову заявку, подану за результатами проведеного аукціону.

 

26. Під час проведення переговорів перевіряється відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником.

 

27. Після проведення переговорів складається протокол. У випадку виявлення невідповідності кваліфікаційним критеріям комітет з конкурсних торгів приймає рішення про проведення переговорів із учасником відбору, цінова заявка якого є наступною, а зразок продукції відповідає зразку-еталону (якщо вимагається) і технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі.

 

28. Рішення комітету з конкурсних торгів про застосування переговорної процедури закупівлі за результатами проведених переговорів має бути прийнято не пізніше трьох робочих днів з моменту їх проведення.

 

29. Замовник додатково оприлюднює в системі звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі не пізніше як через три дні з дня його затвердження.

 

Директор Департаменту державних
закупівель та постачання
матеріальних ресурсів
Міністерства оборони України Н. Г. Стельмах

 

UkrNET - поисково-информационный ресурс

головна | законодавча база | листи-роз`яснення | громадський контроль | консультація | контакти
© 2017 www.tenderkomitet.com.ua

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов